Aktuellt

2020-01-09

Temamöten 2020

Temamöten äger rum 21/1, 27/2 och 24/3. Se länkad pdf för mer info.
2019-12-16

Bibladet nr 5 2019


Föreningen

Det är hon som är chef
På Vikbolandet finns en det aktiv Biodlarförening, med drygt 70 medlemmar varav drygt 40 är aktiva biodlare. Övriga är familje-, eller stödmedlemmar. Medlemskåren består mest av hobbybiodlare, men några av medlemmarna har större biodling d.v.s. har fler än 50 samhällen. Vi har en föreningsbigård i anslutning till Centrumlokalen, Björksätter i Kuddby som är öppen tisdagskvällar under maj-augusti. Föreningen är en lokalförening inom Sveriges Biodlares Riksförbund, SBR.

Föreningsbigård

Vikbolandets Biodlares föreningsbigård finns vid Centrumlokalen, Björksätter i Kuddby som är belägen utefter vägen till Söderköping ett par kilometer från Kuddby kyrka.
Föreningsbigården är ett centrum för biodling på Vikbolandet, och en träffpunkt för alla biodlare, att kunna utbyta erfarenheter. Verksamheten omfattar bland annat:
 • Propaganda för biodling i syfte att få fler biodlare.
 • Utbildning av nybörjare och fortbildning av etablerade biodlare.
 • Avelsarbete, för att successivt förbättra bistammen.
Det finns för närvarande 5 samhällen. För att hantera honung och förvara material vi satt upp en "Friggebod". Verksamheten pågår under sommarhalvåret och under maj – augusti är det på något undantag när öppet varje tisdagskväll kl 18 – 20. Då utför vi de arbeten som för tillfället behöver utföras, avelsarbete, mm. Varje kväll avslutas med trevlig samvaro över en kopp fika.
Arbete i föreningsbigorden
Vägbeskrivning: Utefter vägen mellan Ö Husby och Söderköping ett par kilometer från Kuddby kyrka.

Historia

Vikbolandets Biodlareförening – korta historiska noteringar
Biodlingen på Vikbolandet sträcker sig långt tillbaks i tiden. Den första dokumentationen om biodling är från 1686 då Sveriges första lärobok i biodling ges ut, författad av Isaco Erici, präst i Ö Stenby.
1916
bildade enligt uppgift några biodlare ”Gåsätterortens Bivänner”. Vi tror att detta var någon slags interims-förening.
1917
den 11/11 bildades formellt Gåsättraortens Biodlarförening och anslöt sig till Svenska Biodlareföreningen, SB. Detta enligt en uppgift i tidningen ”Bigården” juni 1919. Detta anser vi vara föreningens start och vi firar 100 år 2017.
1919
En föredragstripp genom Östergötland. Utdrag från signaturen Rylis krönika i tidningen ”BIGÅRDEN” aug-sept 1919 ”Sista platsen under färden var Kättinge ute på Vikbolandet. Gott om honung hade det varit å nästan alla platserna, men ett samhälle där i Gåsätter tog säkerligen rekordet bland dem alla. Birik så bina hängde i klasar både fram och bak fick t o m ynglet lämna plats för de överflödande håvorna hos ifrågavarande samhälle.”
1920
Anslöt sig Gåsätters Bivänner till Östergötlands läns Biodlareförbund (bildat 1918) Gåsätters Bivänner hade då 17 medlemmar, som invintrade 15 samhällen i halmkupor och 15 i ramkupor. Ordförande och Korresponderande ledamot var stationsmästare A. L. Karlsson, Jonsberg. Född 1873, stationsmästare i Jonsberg 1910-1933.
1928
bildade några andra Vikboländska biodlare ”Rönö-Östra Ny Biodlarförening.
1932
bytte Gåsätterorten namn till ”Östkinds Biodlarförening”.
1944
bytte Rönö-Östra Ny namn till Björkekinds Biodlarförening.
1966
den 27/11 – vid Östkinds bf årsmöte hälsade ordföranden Gustav Johansson de två!! närvarande medlemmarna John Seehusen och Arvid Månsson välkomna.
1967
den 2/12 - vid Östkinds bf årsmöte hos Sigvard Johansson i Tallåsen föreslogs sammanslagning med Björkekinds bf. Ordföranden Gustav Johansson reserverade sig och lämnade upprört årsmötet, som hastigt avslutades.
den 6/12 – vid ett extra årsmöte hos Sigvard Johansson beslöts om sammanslagning och till gemensamt namn valdes ”VIKBOLANDETS BIODLAREFÖRENING”. Närvarande var Sigvard Johansson (då 55 år), Arvid Månsson, Bror Andersson, Edvind Andersson, Josef Jansson och John Seehusen. Och från Björkekind – Carl Hansson.
Björkekinds styrelse (Carl Hansson) fick förtroendet att leda den nya föreningen till framgång.
Här känner vi också igen namnen Evert Walldén, Oskar Zander, Hans Svensson, Torgny Walldén, Gottfrid Svensson, Axel Bäckman, Per Svensson, Holger Sandström och Sigvard Pettersson.
Som jämförelse kan nämnas att både Norrköpings och Söderköpings bf bildades 1919 och Valdemarsviks bf 1986.

Styrelse

Lars-Göran Arvidsson

Ordförande

Lars-Göran Arvidsson

0733-23 62 70

kontakt (at) vikbolandets-biodlare se

Tomas Wallentin

Kassör

Tomas Wallentin

073-638 65 77

tomas wallentin (at) gmail com

Caroline Petrini

Sekreterare

Caroline Petrini

0767-21 12 18

caroline petrini (at) gmail com

Weronica Roos-Heinefeldt

Ledamot

Weronica Roos-Heinefeldt

0702-45 77 96

heinefeldt53 (at) gmail com

Per-Håkan Karlsson

Ledamot

Per-Håkan Karlsson

0708-39 27 03

kralle (at) home se

Anders Nilsson

Ledamot

Anders Nilsson

0703-39 85 86

anilsson946 (at) gmail com


Om du fått en bisvärm

De flesta människor vet att bin kan svärma. Att bin svärmar är artens naturliga sätt att föröka sig och fortleva. Biodlarna strävar efter att öka antalet bisamhällen utan svärmning genom olika skötselmetoder. Trots biodlarens åtgärder svärmar ibland bina. Svärmning innebär att drottningen tillsammans med hälften av samhället bin flyger iväg.
Bisvärm
De sätter sig i en buske eller ett träd i en gemensam klunga (=svärm). Därifrån skickar svärmen ut spejarbin för att hitta ny bostad. Tiden att hitta ny bostad kan variera från någon timme upp till fler dagar. Ofta hittar bina ett ihåligt träd, en skorsten eller liknande där svärmen kan bosätta sig. För att kunna ta reda på bisvärmen måste den hämtas före de bosätter sig permanent. När svärmen hittat en permanent bostad kan den ej tas bort av biodlare.
Många biodlarföreningar utser så kallade svärmfångare som allmänheten kan kontakta för att få bort bisvärmar ur träd och buskar. Har bisvärmen bosatt sig permanent i t.ex. en husvägg får husägaren kontakta Anticimex eller annat saneringsföretag för att få bort bina.
Vill du ha hjälp med att ta hand om en svärm kontakta någon i styrelsen. De kan antingen själva hjälpa till, eller förmedla kontakt med någon biodlare i närheten.

Utbildning - bli biodlare

Vi utbildar både nybörjare och fortbildar aktiva biodlare (t ex drottningodling, bisjukdomar). Allt beroende på antalet intresserade deltagare. Vi anordnar varje år en nybörjarkurs. Den 1 maj är det samling i samband med föreningens frukostmöte. Kursen startar sedan andra tisdagen i maj och fortsätter med ytterligare 4 tillfällen praktisk biodling under säsongen. Våren efter blir det 4 – 5 tillfällen teori. Utbildningen bedrivs i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.
Vi hjälper också intresserade nybörjare med att på något sätt skaffa bin och utrustning.

Vaxrensning

Föreningen förfogar över en vaxrensningsanläggning där vi med ånga rensar vax ur utsorterade ramar och smälter täckvax. Sedan tvättar vi ramarna i kokande kaustiksoda och sköljer av dem. Detta äger rum varje höst och är till en ringa kostnad öppen för alla fullbetalande medlemmar. Dubbelanslutna medlemmar är välkomna i mån av plats.

Bli medlem

Det finns fyra olika sorters medlemskap i föreningen:
 • Fullbetalande medlem där du också är ansluten till SBR och får Bitidningen. Avgiften är 515 kr. Medlemskap efter 1/10 gäller resten av innevarande år samt hela nästkommande år. Du registrerar dig och betalar din medlemsavgift på https://medlem.foreningssupport.se/u1129/open24/public/memberreg/WebForm/Render?renderMode=standalone
 • Juniormedlem kan ungdomar bli t.o.m. det år man fyller 20 år. Då övergår medlemskapet automatiskt till fullbetalande medlem. En juniormedlem betalar 170 kr. Juniormedlem har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem. Det innebär bl.a. att juniormedlemmar får Bitidningen. Juniormedlem får inte vara bosatt på samma adress som fullbetalande medlem. Då ska man vara familjemedlem.
 • Familjemedlem kan den vara som är bosatt på samma adress som fullbetalande medlem. Avgiften för familjemedlem är 110 kronor. Familjemedlem har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem men får inte Bitidningen.
 • Dubbelansluten medlem kan den bli som är medlem i annan lokalförening ansluten till SBR. Avgiften är 70 kr som sätts in på föreningens plusgiro 117661-9. Ange "Dubbelansluten".
Om du vill bli juniormedlem eller familjemedlem, kontakta anette irebro (at) biodlarna se - 0142-48 20 03.
Om man vill stödja föreningen kan man också bli föreningsvän. Man är då inte formellt medlem och kan inte väljas till funktionär (utom revisor) men en Föreningsvän kan adjungeras till uppdrag. Man har heller inga av de förmåner som tillkommer SBR-medlemmar. På föreningens möten har Föreningsvän närvarorätt och yttranderätt, men inte förslagsrätt och rösträtt. Till föreningsvän kan antas:
 • Fysisk eller juridisk person som inte har egna bin (exempelvis slutat med biodling), men som vill ta del av och stödja föreningens verksamhet. Från hushåll där SBR-ansluten medlem av föreningen ingår rekommenderas dock familjemedlemskap.
Föreningsvän blir man genom att 70 kr som sätts in på föreningens plusgiro 117661-9. Ange "Föreningsvän".

Arkiv

2019-06-18

Protokoll från sommarmötet 2019

2019-04-13

Protokoll från årsmötet 2018

2018-02-09

Protokoll från årsmötet 2017

2017-09-26

Protokoll från höstmötet 2017

2017-01-11

Protokoll från årsmötet 2016

2016-01-03

Protokoll från årsmötet 2015

2015-10-06

Anteckningar från höstmötet

2015-07-26

Protokoll extra årsmöte

2014-12-21

Protokoll från årsmötet

2014-11-26

Notis i NT 2014-11-26 efter årsmötet.

Notis i NT 2014-11-26
2014-10-26

Anteckningar från höstmötet

2014-09-19

Anteckningar från sommarmötet

2014-06-24

Artikel i Kolmårdnytt nr 2 2014

Om biodling ur Kolmårdsnytt nr 2 2014
2014-03-10

Anteckningar från vintermötet

2014-02-16

Distriktets årsmöte

Presidiet Åke och Pennti Wille och Anna redo att servera fika
Vi hade i år fått förtroendet att arrangera distriktets årsmöte. Det ägde rum i Dagsbergsgården och deltagarna fägnades vid ankomsten med morgonfika. Halv tio drog årsmötesförhandlingarna igång. De stadgenliga punkterna på dagordningen och valberedningens förslag klubbades utan diskussion. På punkten övriga frågor blev det en del diskussioner bland annat om:
 • Att intresset för Apoteket Vasens vandringspris har varit dåligt, men mötet tyckt att vi skall jobba vidare och marknadsföra det mera. Likaså bör vi jobba mera med ”Honungens dag”.
 • Om var bisamhällena finns? Den föreskriva anmälan till länsstyrelsen sköts dåligt av biodlarna vilket resulterar i minskade EU-bidrag till förbundet. Många kreativa idéer kom fram, men till att börja med kommer lokalavdelningarna att få del av länsstyrelsens lista för att sedan påminna de som inte har anmält sitt biinnehav.
Lunchen serveras Ingmar berättar
Efter den välsmakande lunchen fick vi lyssna på Ingmar Wahlström från riksförbundets styrelse. Han pratade dels på ett lättsamt och förståeligt sätt om honungskvalité och kom sedan in på vad som händer i förbundet.
Alla deltagare verkade nöjda och allt flöt på perfekt. Detta mycket tack vare vår duktiga trivselkommitté och andra frivilliga med Wille Lindholm i spetsen.
Stort TACK till alla som hjälpte till att få denna dag så lyckad.
Föreningens ombud, Anders, Torgny och Anders Pentti dokumenterar
2013-12-25

Vi minns Olle Linderhjelm

Minnesord i NT
2013-12-25

Protokoll från årsmötet

2013-11-29

Årsmöte i Kanalmagasinet Mem!

Årsmötet äger rum fredagen den 29 november kl 18.00 i Kanalmagasinet Mem. Mer information finns i Bibladet. Ingen ytterligare kallelse kommer att skickas ut. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 31/10.
2013-11-11

Vaxrensning 2013

Vaxrensningen den 2 november samlade 11 deltagare plus funktionärer och man höll på ända tills mörkret bröt in. Några fick vänta tills nästa helg. Trivselkommittén stod förtjänstfullt för korvgrillning och kaffe.
Det behövs värme... ...ånga...
Eldning, ångning...
...tvättning och fika!
...och fika! ...tvätt...
2013-11-11

Protokoll från höstmötet

2013-03-10

Anteckningar från vintermötet

Den 26 februari hade vi en gemytlig träff i Björksätters Scoutlokal i Kuddby. Se bifogade anteckningar. Stort tack till scouterna för att vi fick låna deras lokal.
2012-12-17

Protokoll från årsmötet den 23/11

Visst hade vi ett fantastiskt årsmöte? Bra förhandlingar, mycket god mat och en härlig stämning som ni alla bidrog till. Protokollet är nu justerat och kan läsas här.
2013-03-10: Ny mindre fil (3.7Mb => 0.7MB)
2011-12-23

Protokoll årsmötet

2011-12-23

Rapport från årsmötet

2011-09-14

Höstmötet blev en succé!

Höstmötet 13/9 2011
Kollegor anlände från Söderköping, Norrköping, Finspång, Nyköping, ja ända från Östra Sörmaland (Trosa-Vagnhärad). Vi blev cirka 50 som kom för att lyssna på Preben. Jättekul! Som vanligt höll Preben ett intressant och underhållande föredrag. Denna gång om vax och vaxhantering. Lotta hade tyvärr fått förhinder, men Preben var en utmärkt stand-in.
Höstmötet 13/9 2011
Tack alla ni som kom, och stort tack till trivselkommitén och ni andra som fixade fikat och diskade efteråt.
2011-09-13

Höstmöte: Föredrag om vaxhantering

Den 13/9 kl 18:30 i Ö Stenby Bygdegård pratar Lotta Fabricius-Kristiansen och Preben Kristiansen om vax och vaxhantering. Fika serveras till en kostnad om 40 kr. Ingen föranmälan krävs. Välkomna!
2010-12-13

Protokoll årsmötet

2010

Vägledning från livsmedelsverket

Livsmedelsverket har kommit ut med en ny vägledning om honung.
En ännu kortare sammanfattning finns i Bi-Bladet våren 2010.
2010-05-13

Protokoll från vårfrukosten

2009-12-28

Protokoll årsmötet

2009-12-03

Årsmötet, Notis i NT

2009-03-07

Torgny har distriktets bästa honung

Vår ordförande Torgny af Forselles är inte bara bra på att leda föreningen, utan också duktig på att få fram fin honung. Han har tre inteckningar i vårt eget vandringspris för bästa honung och nu har han också erövrat Apoteket Vasens vandringspris för distriktets bästa honung. Så här löd juryns motivering:
"En krämig blomsterhonung som ger associationer till det öppna Östgötska landskapet, med en klassisk och tidlös smak som bär på lenhet och längd."
2009-11-27

Kallelse till ÅRSMÖTE

Fredagen den 27 november kl 1830 i Ö Stenby-Konungsunds Bygdegård. OBS ändrad dag sedan förra Bi-Bladet. Ingen ytterligare kallelse kommer att skickas ut. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 31/10.
Efter mötet kommer vi att få en intressant berättare. Likaså bjuder vi på någon förtäring. Om du har speciella önskemål, kontakta Marina Gyllander, 0125-30305.
2009-10-24

Distriktets höstmöte

Den 24 oktober har Östergötlands biodlardistrikt höstmöte på Himmelstadlundsskolan i Norrköping.
Bert Thrybom håller föredrag om avelsarbete och berättar om sin nya bok, som också kommer finnas att köpa. Max hundra personer. Först till kvarn. Avgift 150:-. Kaffe och lunch ingår.
Anmälan, helst per mail, till:hulta_m (at) hotmail com, eller per telefon till Sven-Eric Andersson, 013-151606, 0702-198313, senast 19 oktober.
Program : Kaffe från kl.9; 10.00 Föredrag av Bert Thrybom; 12.00 Lunch; 13.00 Frågor, info från distriktet, lottdragning avslutning. Bert är nog den kunnigaste vi har i det här landet vad det gäller biavel. Ta chansen att lyssna på honom.
2009-10-03

Höstmöte

Lördagen den 3 oktober kl 1400 i Ö Stenby Bygdegård. OBS ändrad dag sedan förra Bi-Bladet.
Robert Amman från Karlsborg kommer och pratar om hur han jobbar med "Bi-biprodukter" (vax, propolis etc.). Passa också på att ta med honungsprov.
2009-08-12

Thailändsk Biodling

Unikt tillfälle att få höra storbiodlare Ronny Willman berätta. Träff på Centralkrogen i Väderstad 12 augusti kl. 18.30. Landgång serveras. Kostnad 100:- för hela träffen.
Föranmälan ett måste för matens skull, till Weine Karlsson; weine karlsson (at) gmail com, 0142-70304, 0705-611850, helst på mail, senast 5 augusti. Välkomna!
Kontakta Lasse; stenby_bigard (at) telia com eller Åke som samordnar samåkning.
2009-07-21

Grillning i föreningsbigården

Den 21/7 grillar vi i föreningsbigården. Om du har speciella önskemål, kontakta Marina Gyllander, 0125-30305.
2009-07-14

Sommarkväll i Bigår´n

Sommarkväll i Bigår´n klockan 18 hos Marion och Michael Kahnert, Öbnebo Solängen, 0125-205 02. Ring för vägbeskrivning eller slut upp kl 1730 vid Macken i Ö Husby för samåkning. Värdparet bjuder på kaffe, men tag något att sitta på.
2009-06-13

Kurs i drottningodling

Östergötlands biodlaredistrikt anordnar en kurs i drottningodling, se program.
2009-05-29

Beställning av Bifor

Du som levererar honung till HF får beställa Bifor till bra pris, 169 kr per hink. För varje levererat 28 kg lånekärl honung kan leverantören får köpa max. 3 hinkar BIFOR och för varje levererat 140 kg lånekärl honung kan man få köpa max. 10 hinkar BIFOR. Beställning till Lasse A senast den 1/7.
2009-05-20

Inbrott i föreningsbigården

Vår föreningsbigård har utsatts för inbrott och skadegörelse. Mellan tisdag och torsdag i vecka 21 har någon eller några tagit sig in i boden genom att krossa fönstret. Där har man roat sig med att tömma den pulverbrandsläckare som fanns. Två mikroskop saknas, och förstörelsen orsakar mycket arbete och reparationskostnader för föreningen. Allt måste tas ut och göras rent, hela boden dammsugas och torkas. Händelsen är polisanmäld.
Ytterligare skadegörelse har ägt rum mellan torsdag och lördag då vår gamla trädgårdsmöbel har utsatts för åverkan.
2009-05-20

Busresa till APImondia

SBR arrangerar en bussresa till Apimondia 2009 i Montpellier och vi vill gärna att du åker med oss. Preliminär kostnad/person är 7.950,- inkl. resa och del i dubbelrum med frukost samt middag på kvällen (totalt 8 dagar).
Sista anmälningsdag 20 maj. Skicka din anmälan snarast möjligt till sbr (at) biodlarna org
2009-05-13

Inköpsresa

En inköpsresa planeras den 13:e maj. Datum spikas vid frukosten 1 maj. Intresserade kontaktar Lars-Åke Johansson; lassejohansson ljunga (at) telia com, tel. 011-340366.
2009-03-17

Vinterträff

Vi träffas i Ö Husby bygdegård (2:a våning ingång på gaveln) tisdag 17/3 kl 18:30. Kvällens tema är, "Vad kan vi göra med våra bi-biprodukter". Vi utbyter erfarenheter och idéer om vad vi kan göra med vax, pollen drottninggelé etc. Givetvis också allmänt bisnack och fika.
2009-02-08

Protokoll årsmötet

2008-11-21

Årsmöte

Fredagen den 21 November kl 18:30 i Ö. Stenby-Konungsund Bygdegård. Efter mötet kommer Lars Norman att visa sina magnifika bilder på insekter. Likaså bjuder vi på någon förtäring.
2008-09-30

Höstmöte

Tisdagen den 30 september kl 1900 i Ö Stenby Bygdegård. Walle Johansson från Hjorted, årets skribent till nybörjarspalten i Bitidningen kommer. Han pratar fritt om bin och biodling varvat med en eller annan trudelutt på dragspelet.
2008-05-23

Inköpsresa utflykt. Uppdaterad!

En inköpsresa till Töreboda kombinerad med utflykt till Västergötland planeras till den 23 maj. Kostnad beror på deltagarantal men räkna med cirka 200 kr. Intresserade (även från grannföreningar) kontaktar Lars-Åke Johansson; lassejohansson ljunga (at) telia com tel. 011-34 03 66 senast 7/4.
2008-05-31

Drottningodlingskurs

Lördag 31/5 kl.10 håller distriktet en drottningodlingskurs med NC-kassetten i Söderköpings Biodlarförenings bigård. Kostnad 200 kr. Lunch och kaffe ingår. Är vi inte klara vid lunch fortsätter vi en stund fram på eftermiddagen. Anmälan till Björn Lundgren; lundgren bj (at) telia com, 011-70138, 0702-947858, senast den 26/5
2008-04-19

Inköpsresa utflykt

OBS! Flyttad till 23 maj.
2007-12-03

Protokoll årsmötet

2007-10-03

Fler åsikter om varroa och virus

I anslutning till "Sanningen om dödsviruset", se Särtryck ur Bi-NyhetsBrev. Nr. 32; december 2006
2007-08

Sanningen om dödsviruset

2007-06

Biets roll i ekosystemet och varroakvalstrets effekt på bisamhället

Vår medlem Ida Arvidsson gick ut gymnasiet i år. Som avslutande projektarbete under åk 3 valde hon att skriva om biodling. Du kan läsa hela arbetet som gav betyget MVG via följande länk: Biets roll i ekosystemet och varroakvalstrets effekt på bisamhället
2007-05

Biodling på TV

www.svt.se finns ett inslag om biodling ("Fler biodlare behövs"). Fungerar inte länken, leta efter inslaget "Fler biodlare behövs" under Östnytt.
2007-05-15

Östergötland satsar på utökad biodling

I Sverige produceras för närvarande bara hälften så mycket honung som det konsumeras. Det är en av anledningarna att Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och Sveriges Biodlares Riksförbund, SBR, satsar både centralt och regionalt på att öka biodlingen i Sverige.
Biodling ses i allmänhet som en hobbyverksamhet men det finns också företagare som bedriver biodling yrkesmässigt i större skala. LRF och SBR vill öka båda dessa former av biodling och ordnar därför ett informationsmöte med temat "Biodling som hobby eller närings­verksamhet", tillsammans med Lovanggruppen och Min Mat. Vi inbjuder också media att delta vid informationsmötet.
Binas arbete med pollinering beräknas till ett värde om ca 10 - 20 gånger så mycket som värdet av honungen. Bina pollinerar både i trädgårdar och på fält. Många bedömare tror att oljeväxtodlingen kommer att öka markant de närmaste åren, inte minst som en följd av klimatdebatten. För att förbättra lönsamheten i oljeväxtodlingen finns ett stort behov av pollinerande insekter.
På programmet står bland andra Albin Gunnarsson från Svensk Raps, som berättar om den skördeökande effekten av bin som pollinerare. Torbjörn Lovang, Lovanggruppen talar över ämnet "En matsedel för bina", d.v.s. vad man ska odla för att förse bina med mat under hela sommaren.
Biodling som hobby eller näringsverksamhet?
 • Plats: Kvarnparken, Mjölby
 • Datum: 15 maj
 • Tid: 19.00
För ytterligare information, kontakta
 • Anders Drottja, LRF, 011-194539
 • Sören Diberg, SBR, 0142-82561
 • Torbjörn Lovang, Lovanggruppen, 013-81515
Biodlarna Lantbrukarnas Riksförbund
2007-05-01

Nya telefonnummer

Från 1 maj byter Sveriges Biodlares Riksförbund och Svensk Honungsförädling AB telefonnummer, se bifogad fil.
Avsikten med telefonbytet är både att göra det bättre för dig som vill nå någon av våra medarbetare genom att du ringer direkt till den du vill prata med, minska kostnader och spara arbetstid.
Vi hoppas att du lättare skall kunna nå oss i och med bytet av telefonsystem eftersom du också kan nå alla även om vi är utanför kontoret eller är "ute och springer i korridorerna"
2007-04-12

Nyköpings bf stölddrabbat

Tjuvar har stulit Nyköpings bf förenigskupor. Läs vidare på Nyköpings bf hemsida eller Sörmlands Nyheter.
Ser ni kupor som ser ut som deras, hör av er.

Köp & Sälj

Under denna rubrik är det öppet för alla att annonsera. Medlemmar i Vikbolandets Bf annonserar gratis, icke medlemmar betalar 30 kr per annons (max 6 rader + en bild). Sätts in på föreningens plusgiro 11 76 61 - i samband med beställningen.
Det som annonseras ut måste vara biodlingsrelaterat. Din gamla cykel går inte, medan skottkärra att köra skattlådor i är gränsfall. Hemsidans redaktör Lasse Arvidsson beslutar enväldigt.
Skicka din annons till kontakt (at) vikbolandets-biodlare se eller ring till Lasse 011-344028.

Forum

Har du frågor om bin och biodling? Vänd dig till SBR's forum!

vikbolandet, bi, biodling, drottning, avel, bigård, förening, sbr, medlem

Vikbolandes biodlare; kontakt (at) vikbolandets-biodlare se

Information: Lars-Göran Arvidsson; kontakt (at) vikbolandets-biodlare se

Teknik: Klas Arvidsson; klas arvidsson (at) korsbarsbacken se

2020-01-09